Žitomirskaâ kraj
Online preklad

Internetové reklamné UBU
Štatistiky webu
Návštevníci za posledných 24 hodín


Andrushivka okrese tvoril 7 Marca 1923 roku Zhytomyr regiónov s 18 obec rád: Andrušìvs′koï (Andrushivka, Gal′čins′ka, Gardišìvs′ka, Kotìvs′ka, Krilìvs′ka, Mìn′kìvs′ka, Nehvoroŝans′ka, Pavelkìvs′ka) a Kotel′nâns′koï (Antopìl′-Boârs′ka, Volosìvs′ka, Ivankovsky, Ìvnic′ka, Lischinska, Novo-Kotel′nâns′ka, Rudnê-Grabìvs′ka, Staré-Kotel′nâns′ka, Tulins′ka, Turovec′ka) Farnosť County.
17 Júna 1925 rok okrese podriadený Berdičìvs′kìj okres. V tejto časti vidieka rád (Rudnê-Grabìvs′ka, Turovec′ka, Ìvnic′ka, Tulins′ka, Lischinska, Volosìvs′ka, Novo-Kotel′nâns′ka, Staré-Kotel′nâns′ka, Antopìl′-Boârs′ka a Ivankovsky) recenzované: v provincii Levkìvs′kogo okresu Volyne.
V rovnakom čase, z rozformovanih Kodnâns′kogo okresu Volyne provincie, Hodorkìvs′Kogo a Včorajšens′kogo okresov obcí Berdychev pripojené Veliko Moškìvec′ku, Lâhovec′ku (bez dediny Excavated hrobka), Malý Moškìvec′ku, Volic′ku, Zarubinec′ku, Korčmiŝens′ku, Stepkìvs′ku, Âropovic′ku, Vìjtovec′ku a Gorodiŝens′ku obci Rady. Počas 1925-1926 rokov sídlom Garapìvs′ku, Zabars′ku, Lìsìvs′ku Village Rady. 15 Septembra 1930 rok rozformovanogo okresu Ivankiv prevedené na Kotel′nâns′ku Township doska, Antopìl′s′ku, Volosìvs′ku, Ìvankìvs′ku, Ìvnic′ku, Novo-Kotel′nâns′ku, Staré-Kotel′nâns′ku, Starosìl′s′ku Village Rady. Pre 30-60-tych rokov v oblasti okolo Lebedinec′ku, Brovkìvs′ku vidieka Rady Ruzhynsky Raion, Gorodkìvs′ku, Kamenìvs′ku a Malop "âtigìrs′ku Village rade Včorajšens′kogo okresného. Zároveň došlo k zmenám v internej sieti miestne administratívne jednotky.
20 Októbra 1938 rok dediny Andrushivka a červené, sú kvalifikované ako mestský typ osídlenia. V období dočasných okupácie oblasti bola vytvorená v dvoch vidiecke Rady. Počas konsolidácie vidieka rád zrušený Garapìvs′ku, Korčmiŝens′ku, Kotìvs′ku, Starosìl′s′ku, Gardišìvs′ku, Gorodiŝens′ku (11.08.1954 r.), Lìsìvs′ku, Malop "âtigìrs′ku, Novokotel′nâns′ku (05.03.1959r.) obec rád.
Dekrétom Najvyššieho sovietu UKRAJINSKEJ SSR z 30.12.1962 v roku Andrushivka rayon odstránené, dedina doska prešiel na Berdičìvs′kogo a Popilnyanskyi okresov.
4 Januára 1965 roku bola obnovená v rámci bývalého. Od druhej polovice 60-tych rokov prešlo drobné vnútorné zmeny v zložení v okrese: Krasnojarský Andrushivka pripísať kategórie miest regionálneho podriadenosti, sídlom Malop "âtigìrs′ku (03.04.1967 r.) a Novoìvnic′ku (29.07.2004 r.) obec rád.


Internetové reklamné UBU

Internetové reklamné UBU
webové stránky 9 od 10 na základe 72 Hodnotenia. 29 Užívateľské Recenzie.