Žitomirskaâ kraj
Online preklad

Internetové reklamné UBU
Štatistiky webu
Návštevníci za posledných 24 hodín


1. Účelom práce:

Vykonávanie odborné Hodnotenie pozemku.

2. Údajov o pôde:

Pozemok na výstavbu a údržbu budov obchodu, Celková plocha – 0,4529 HA, Registra č. 1820310100:01:027:0142, umiestnenie: Región Zhytomyr., m. Andrushivka, St. Zazulìnskogo, 15-A.

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також інформацію про кількість складених учасником конкурсу звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок за попередні 24 місяці.

Прийняття заяв припиняється за два робочих дні до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 # 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 Septembra 2012 p. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(a) та сертифікату(ів);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, najmä, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: Ak chcete 17 rok. 00 min. 26 Apríla 2016 roka (включно).

6. Poštová adresa, за якою подаються документи: 13401, Región Zhytomyr, Andrushivka rayon, m. Андрушівка пл. Т.Г.Шевченко,7

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 29 Apríla 2016 , v 10:00 годині в залі засідань Андрушівської міської ради за адресою м. Andrushivka, PL. Т.Г.Шевченка,7

8. Відомість про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 13401, Región Zhytomyr, Andrushivka rayon, m. Andrushivka, PL. Т.Г.Шевченка, 7. Kontaktné telefónne číslo: (04136) 2–15-86.


Internetové reklamné UBU

Internetové reklamné UBU
webové stránky 8 od 10 na základe 74 ocenok. 24 polzovatelskih отзывов.