Žitomirskaâ kraj
Online preklad

Internetové reklamné UBU
Štatistiky webu
Návštevníci za posledných 24 hodín


Do fondu všeobecného rozpočtu okrese za január-marec 2011 roku dostali 2097,9 THS. USD., Čo je na 162,7 THS. UAH. Ďalšie príjmy za január-marec 2010 roka.
Najväčší podiel príjmov z regionálneho rozpočtu (Okrem medzivládnej prevody) za prvý štvrťrok 2011 року має податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 98% від загальної суми. При плані на січень-березень 1800,2 THS. UAH. до бюджету надійшло 2059,1 THS. UAH. податкудодатково 258,90 THS. UAH. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року надходження збільшилися на 299,3 THS. UAH. На збільшення надходжень цього податку вплинуло поетапне зростання мінімальної заробітної плати (v decembri 2010 roka — 922 USD., січні-березні 2011 roka — 941 USD.) та зростання середньомісячної заробітної плати в галузях економіки. Príjem z dane z príjmu za prvý štvrťrok 2011 rok je 26,3 THS. USD., t. j. 52,6% plánované stretnutia. V porovnaní s predchádzajúcim 2010 rok tento ukazovateľ zvýšil 6,4 THS. UAH. Питома вага власних надходжень бюджетних установ у структурі доходів районного бюджету становить 31,7%. У січні-березні 2011 року надходження склали 197,2 THS. UAH. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року надходження збільшилися на 49,0 THS. UAH. Výdavkov všeobecného fondu okresu rozpočtu za prvý štvrťrok 2011 roka dosiahli 19139,5 THS. USD., ktorý prevyšuje 2010 rok na 6276,0 THS. UAH. Existujúcich zdrojov okresu rozpočtu spisovateľov, v prvom rade, platy poplatkov, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного Кодексу України. Pre zachovanie inštitúcie sociálno-kultúrnych cieľov 60 відсотків обсягу видатків загального фонду районного бюджету, alebo 11472,7 THS. USD., ktorý prevyšuje 2010 rok na 3421,4 THS. UAH. Najväčší podiel, t. j. 40%, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 7719,6 THS. USD., Čo je na 1817,0 THS. UAH. більше показника відповідного періоду 2010 roka. На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано кошти в сумі 3297,3 THS. USD., що також більше до відповідного показника 2010 rok na 1476,7 THS. UAH. O sociálnej ochrane a sociálnom zabezpečení čelí 358,5 THS. USD., alebo na 143,0 THS. UAH. viac, ніж у І кварталі 2010 roka. Inštitúcie kultúry zdvihol výdavkov make 455,7 THS. USD., Čo je na 127,6 THS. UAH. viac, ніж у відповідному періоді 2010 roka. На проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 82,7 THS. USD., Čo je na 37,9 THS. UAH. viac, ніж у І кварталі 2010 roka. Na zabezpečenie fungovania miestnych samospráv (Okresná) спрямовано кошти в загальній сумі 185,4 THS. UAH. Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, predovšetkým, відзначити пріоритетне їх спрямування на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що витрачено 9616,7 THS. USD., alebo na 3118,6 THS. UAH. viac, ніж у І кварталі 2010 roka. На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 323,7 a 97,1 THS. UAH. okrem toho, на придбання предметів і матеріалів та на надання послуг використано 345,3 THS. UAH. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 1540,9 THS. USD., Čo je na 304,7 THS. UAH. більше відповідного показника 2010 roka. По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 119,2 THS. UAH. На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до спеціального фонду 846 THS. UAH. У І кварталі 2011 року до районного бюджету надійшло з Державного бюджету 1689,6 THS. UAH. дотації вирівнювання, що в повному обсязі відповідає запланованому показнику. До районного бюджету надійшло субвенції з Державного бюджету на загальну суму 7221,8 THS. USD., vrátane: — на виплату допомог сім’ям з дітьми, rodiny s nízkymi príjmami a invalidov z detstva, deti so zdravotným postihnutím alebo dočasnú pomoc štátu deťom — 6039,8 THS. USD.; — udelenie oprávnenia a dotácie pre obyvateľstvo — 982,1 THS, USD.; — pre zachovanie siroty a deti, bez rodičovskej starostlivosti, грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків, за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» — 119,4 THS. USD.; — на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень, 80,5 THS. UAH.

Ніна СУБОТЕНКО,
Vedúci finančného manažmentu
Štátna administratíva


Internetové reklamné UBU

Internetové reklamné UBU
webové stránky 9 od 10 na základe 73 ocenok. 38 polzovatelskih отзывов.